อินเตอร์ล็อค โค้ง

฿0.00

ล้างค่า

บล็อกประสานโค้ง ประกอบง่ายด้วยเดือยและร่อง

อินเตอร์ล็อกโค้ง

อินเตอร์ล็อกโค้ง ตัวก้อน เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม., อินเตอร์ล็อกโค้ง ตัวก้อน เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม., อินเตอร์ล็อกโค้ง ตัวปิดบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม., อินเตอร์ล็อกโค้ง ตัวก้อน เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 ซม.