เสาตอม่อสำเร็จรูป คอนกรีต

฿0.00

ล้างค่า

เสาตอม่อสำเร็จรูป คอนกรีต

สำหรับงานโครงสร้างเล็ก งานเสาป้าย วางเสาไม้ ยกฐานราก

ขนาด ไม่ระบุ
ขนาดตอม่อ

หน้า 5" สูง 50 ซม., หน้า 6" สูง 50 ซม., หน้า 6" สูง 60 ซม., หน้า 6" สูง 80 ซม., หน้า 6" สูง 100 ซม., หน้า 8" สูง 50 ซม., หน้า 8" สูง 60 ซม., หน้า 8" สูง 80 ซม., คางหมู 100 ซม