ครอบหลังคา ดินเผา

฿0.00

ล้างค่า
ลักษณะ

ครอบสัน 35 องศา, ครอบสัน 45 องศา, ครอบสัน มีขอบ 35 องศา, ครอบสัน มีขอบ 45 องศา, ครอบสัน ปิดจั่ว 35 องศา, ครอบสัน ปิดจั่ว 45 องศา, ครอบสัน ปิดจั่ว มีขอบ 35 องศา, ครอบสัน ปิดจั่ว มีขอบ 45 องศา, ครอบข้าง ปิดชาย, ครอบหางมน 35 องศา, ครอบหางมน 45 องศา